Disclaimer

Disclaimer voor www.Leerkwartier.nl

Het Leerkwartier B.V. (Kamer van Koophandel: 69339287), hierna te noemen Het Leerkwartier, verleent jou hierbij toegang tot www.Leerkwartier.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Het Leerkwartier behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het Leerkwartier spant zich in om de inhoud van www.Leerkwartier.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.Leerkwartier.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Het Leerkwartier.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.Leerkwartier.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Het Leerkwartier. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.Leerkwartier.nl. Het Leerkwartier oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.Leerkwartier.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Het Leerkwartier nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het Leerkwartier en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Leerkwartier, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.